ORGANISATIE

Bij Infra Quality Support vinden we het belangrijk dat de kwaliteit ook in onze service terugkomt, daarom zijn wij van mening dat je het beste direct met de juiste personen contact op kunt nemen. Daarnaast kunnen we op deze manier de korte lijnen en een snelle behandeling van uw vragen borgen. Zij helpen je graag verder bij je vraag of projectaanvraag.

Bas op den Berg

Hoofdlaborant (laboratorium)

Verantwoordelijk voor:

 • EAB gerelateerde werkzaamheden
 • Begeleiding audit infra/EAB/asfalt
 • Mengselontwerp asfalt/EAB
 • CE-onderzoeken asfalt
 • FPC (factory production control) asfaltinstallatie
 • Inname/hergebruik asfalt/grondstoffen
 • Dimensioneringsberekeningen asfalt-fundering
 • Advies civieltechnisch en materiaaltechnisch
 • Geschiktheid grondstoffen voor asfaltverwerking
 • Advies civieltechnisch

E: bas.opdenberg@iqsupport.nl
T: +31(0)6-57581814

Alex van den Beucken

Hoofdlaborant (projectbegeleiding)

Verantwoordelijk voor:

 • Civieltechnische onderzoeken in situ
 • RSAT onderzoeken (rafelingsproef asfalt)
 • Funderingsonderzoek verdichting/geschiktheid
 • Zandonderzoek verdichting/geschiktheid
 • Monsterafname/boringen verhardingen en funderingen
 • Dimensioneringsberekening asfalt-fundering
 • Advies civieltechnisch
 • Inspecties civieltechnisch
 • Onderzoek conform Publicatie 210 (richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt)
 • Administratie/facturatie IQS

E: alex.vandenbeucken@iqsupport.nl
T: +31(0)6-51847370

Jord Vanderfeesten

Duurzaamheidsadviseur

Verantwoordelijk voor:

 • MKI-berekeningen
 • RSAT onderzoeken (rafelingsgevoeligheid proef)
 • Civieltechnische onderzoeken in situ
 • Funderingsonderzoek verdichting/geschiktheid
 • Zandonderzoek verdichting/geschiktheid
 • Monsterafname/boringen verhardingen en funderingen
 • Advies civieltechnisch

E: jord.vanderfeesten@iqsupport
T: +31(0)6-14985185