Ontwikkelen lagere temperatuur asfalt voor onder- en tussenlagen.

Besix Logo

Klant: BESIX Infra Nederland

Omschrijving onderzoek:

In opdracht van BESIX Infra Nederland heeft Infra Quality Support een onderlaag en tussenlaag mengsel met hergebruik ontwikkeld welke bij 145 graden is geproduceerd en bij 140 graden verwerkt kan worden. De temperatuurverlaging van 20 graden t.o.v. het traditionele mengsel zorgt voor een reductie van de CO2 uitstoot.

Tijdens het onderzoek zijn diverse additieven uitgeprobeerd welke de verwerkingseigenschappen gunstig beïnvloeden zonder dat dit ten koste gaat van de functionele eigenschappen. Hierbij is gekeken naar de herkomst van de additieven en hoe duurzaam deze zijn. Het streven is altijd om een additief te gebruik van natuurlijke oorsprong.