Infra Quality Support (IQS)

Een toonaangevend wegenbouwkundig advies- en onderzoeksbureau in en voor de regio Zuid-Nederland.

IQS is dé partner van ontwerpfase tot en met oplevering. We zijn gespecialiseerd in onderzoek naar materiaal technische aspecten op het gebied van asfalt en funderingen, maar ook de verwerkings- en ontwerpaspecten. Op deze manier kan IQS de partner zijn voor het hele traject. Op basis van de onderzoeksfase, de ruim aanwezige kennis gecombineerd met een pragmatische benadering van alle afzonderlijke aspecten binnen de branche, geven wij ook een gedegen advies voor diverse soorten verhardingen, van voetpaden tot zeer zwaar belaste constructies.

Wie we zijn

Infra Quality Support is gevestigd in Roermond en is een toonaangevend laboratorium, waar diverse soorten onderzoek naar asfalt en fundering plaatsvinden. Doordat IQS zich richt op asfalt en fundering zijn wij dé partij voor het uitbrengen van een gedetailleerd, kwalitatief onderzoeksrapport.

Binnen onze organisatie zijn er korte lijnen waardoor een snelle en pragmatische uitvoering en afhandeling is geborgd. Infra Quality Support is dé partner voor de ontwerpfase tot en met oplevering m.b.t. asfalt en fundering.

ONZE PROJECTEN