OVER ONS

Projectbegeleiding

Projectbegeleiding is verantwoordelijk voor product- en verwerkingscontrole van asfaltverhardingen en funderingen. Wij toetsen of de bouwstof en het eindproduct voldoen aan de gevraagde kwaliteit. Daarnaast voeren we milieutechnische onderzoeken en verdichtingsmetingen uit op asfvaltverhardingen en op de afgenomen monsters van het asfalt.

Bij Infra Quality Support voeren we inspecties uit en geven we advies voor diverse soorten verhardingen, van voetpaden tot zeer zwaar belaste constructies. Bij het uitvoeren van de weginspecties controleren we op schadebeelden en brengen we op basis hiervan een advies uit. Dit advies kan bijvoorbeeld zijn het aanbrengen van nieuw asfalt of het gedeeltelijk vervangen van het asfalt.

Laboratorium

In het laboratorium worden de genomen monsters verder geanalyseerd op bepaalde eigenschappen zoals verdichting, samenstelling en functionele eigenschappen. Door middel van geavanceerde onderzoekstechnieken komen we tot een conclusie en brengen we indien gewenst een advies uit.

ALGEMENE BEDRIJFSINFORMATIE

Infra Quality Support is gevestigd in Roermond en is een toonaangevend laboratorium, waar diverse soorten onderzoek naar asfalt en fundering plaatsvinden. Doordat IQS zich richt op asfalt en fundering zijn wij dé partij voor het uitbrengen van een gedetailleerd, kwalitatief onderzoeksrapport.

Binnen onze organisatie zijn er korte lijnen waardoor een snelle en pragmatische uitvoering en afhandeling is geborgd. Infra Quality Support is dé partner voor de ontwerpfase tot en met oplevering m.b.t. asfalt en fundering.