Rafelingsonderzoek LVO-maatregelen ZOAB-deklagen

Rijkswaterstaat-logo

Klant: Rijkswaterstaat

Omschrijving onderzoek:

Rijkswaterstaat heeft diverse wegdekken behandeld met levensverlengende maatregelen, LVO genoemd. Infra Quality Support heeft een bijdrage aan dit project geleverd in de vorm van het aanbrengen van ZOAB (zeer open asfaltbeton) en het kleven en afstrooien van diverse materialen.

Door ZOAB-deklagen op autosnelwegen te behandelen moet het ontstaan van rafeling (steenverlies aan het oppervlak van het wegdek) worden tegengegaan. Hierdoor kan de levensduur van de ZOAB-deklaag worden verlengd. Tijdens dit project hebben we door de kernen van Rijkswaterstaat geboord op diverse proefvakken, zodat we de voor en nabehandeling konden testen. Deze kernen hebben we daarnaast getest op rafelingsgevoeligheid d.m.v. de RSAT. Hierbij gebruiken we een apparaat dat de rafelingsgevoeligheid van een asfalt deklaag meet en waardoor we de restlevensduur van de toplaag van de asfaltconstructie kunnen bepalen. In totaal zijn er 50 RSAT proeven uit gevoerd tijdens dit project.

Met de resultaten van het onderzoek heeft Rijkswaterstaat meer inzicht verkregen in de effectiviteit van de diverse levensverlengende maatregelen.